istorija

obuka

zmajarstvo

takmičenja

oglasi

starije vesti

linkovi

proizvodnja

galerija

korisni saveti

samogradnja

važni datumi

filmovi
drugi o nama

 

Click for Београд, Србија Forecast

 


OPŠTA BOLNICA


MAGAZIN  ZA  NAUKU, ISTRAŽIVANJA  I OTKRIĆA


RADIOTELEVIZJA
KURŠUMLIJA


Đavolja Varoš
 


 

NAJLEPŠI POKLON
2007.


TALISMANI
 

  UDRUŽENJE OBOLELIH
OD
KRONOVE BOLESTI
I ULCEROZNOG GOLITISA
SRBIJE

 

T R A F K O

PREDUZEĆE ZA IZRADU SVIH VRSTA TORUSNIH TRANSFORMATORA


PREDUZEĆE PEGAZ


čika Bokijev turizam

 


pilot-režiser Mikica
 

TRANSPORTNE USLUGE

BICIKLIZAM

avanturizam
 

BEOGRADAC

- avanturizam -

 

PLANINARENJE

- avanturizam -

MUZIČKI SAJTOVI

virtuelna karta
SRBIJE

  Astronomski magazin
Astronomski magazin

Nebo preko Interneta

 

                                                      MOTORNO  ZMAJARSTVO

 

Aero klub AIRBAN - 11060 Beograd, Jastrebačka 2      www.airban.net      airbanpress@gmail.com     +381 65 20 83 116

 

 

Čeda Bradić

  KOSMAJ, 19. 08. 1999
.

 

 

Zmaj na Kosmaju

 

    19.08.1999. izvršen je let iznad padina Kosmaja. Verovatno je u pitanju prvi let motornim zmajem u ovom rejonu, a sigurno je u pitanju let, koji je pored opšteg cilja, popularizacije ove vrste letenje, imao za cilj i da se ispitaju uslovi letenja u ovom području.

Specifičnosti ovog područja određuju prirodni i društveni faktori:

Prirodni: teren i reljef, vegetacija i njihov uticaj na lokalnu meteo - situaciju. 

Geografski položaj je karakterističan i po opštem geografskom razmeštaju zone letenja u odnosu na naseljena područja Beograd, Grocka, Smederevo, Smederevska Palanka, Topola, Aranđelovac, Lazarevac.

Društveni: gustina i karakteristike naseljenosti , komunikacije

 

 

 

 

 

 


1. Utisci:

Za komadama letelice je bio jedan od najistaknutijih zmajara, pilot Bane Miljkovic, a kopilot-navigator na zemlji, sam bio ja.

    Naime, poletanje je bilo sa neuređene površine, pa mojih, dodatnih 90-tak kilograma ipak bilo veliko opterećenje za ogibljenje zmaja. 

    Ipak, utisci su jedinstveni, a značaj može da se oceni po osnovu zapažanja sa ovog leta. Svakako, konačan sud će dati vreme.

    Gledano sa zemlje, žuta krila zmaja su se izvanredno uklopila u zelenu površinu padina Kosmaja. Letenje je bilo na njegovoj zapadnoj strani, u po podnevnim časovima, pa su padine Kosmaja bile osvetljenje narandžasto-žutim sunčevim sjajem. Zelena površina livada i tamno zelene površine padina, koje su obrasle gustom šumom, stvarale su neuobičajeni ambijent. Gledano iz motornog zmaja, boje su bile izmešane svim nijansama plave boje neba.

    Poletanje je bilo sa livade, na donjim obroncima, odakle Kosmaj izgleda veličanstveno, a zmajče, kao veliki "komarac". Zbog toga su meštani u prvi mah, bili iznenađeni, ali su se brzo snašli: pomislili su da neko zaprašuje komarce (koji su im bas "zagorčali život" ovih dana).

    Svakako, bilo je puno pitanja i komentara..."ne bi' ti ja u to seo...", ali neko je primetio, "pogledaj kako lepo leti". I zaista, vetra gotovo da nije ni bilo ,tek nešto malo, pred sumrak.

    Ovom letu nije bio dat preveliki publicitet: moglo se desiti, da meteosituacija bude nepovoljna, da livada ipak ne omogućava bezbedno poletanje, a bogami i sletanje, a moglo je biti i bezbroj drugih iznenađenja, pa bi pozvani gori otišli kući razočarani.

    Pa ipak, utisci su prevazišli naša očekivanja, pa bi bilo šteta da ih sačuvamo samo za sebe. U ostalom, možda će nekome i koristiti da se odluči, da nam se sledećem prilikom pridruži.

2. Zapažanja:

Pretpostavljao sam, da ce se Banetu (i drugim zmajarima) kasnije i njihovim putnicima na panoramskim letovima svideti "uspon" na min. 650m. nadmorske visine.

Ako se leti prema zapadu (od Kosmaja), ispod zmaja su padine, koje snižavaju sa oko 300 na 100m nadm. visine. Raspon od oko 200m.... a pri minimalnom nadvišavanju prepreka od oko 150m u letu onemogućava praktičnu upotrebu visinomera.

Visinomer se podesi na nivo livade sa koje se poleće, a u daljem letu, potrebno je iskustvo stečeno pri letovima u ravničarskom terenu, kada se leti uz pomoć visinomera, uz održavanje minimalne visine od 150m iznad tog, ravničarskog terena.

Svakako, pejzaž je izvanredan, ne samo u smislu raznovrsnosti, koja let čini zanimljivim, već i zbog dosadašnjih iskustava pilota motornih zmajeva. Pretežno se leti iznad ravničarskog terena.
Ovo je nešto posebno...i nesvakidašnje...
 

Bezbednost:

1. Od pilota se trazi da upotrebi sve sto je u toku obuke naučio... Navigacija nije veliki problem...Kosmaj se vidi sa velike daljine, ima oblik piramide i veoma lako se prepoznaje...

2. Reljef...padine i pretežno bujna vegetacija, prilično ograničavaju izbor mesta za eventualni dobrovoljni prekid leta (primenjuje se usled iznenadnog nailaska nepogode, otkaza rada motora i sl).

Znaci, pilot stalno mora da proverava moguću lokaciju za sletanje. Razume se, kod letenja nad ravničarskim terenima, površine za sletanje se znatno lakše pronalaze. Potrebno je izbegavati oranice...sletanje na kukuruz je nezgodno... "klipovi udaraju u celo"...ali, zmaju uglavnom prolazi sa lakšim oštećenjima. 

3. Strujanja vazduha: očekivalo se, da duž padina Kosmaja bude uzlaznih i silaznih strujanja. Ovo posebno treba imati u vidu, jer su padine pod bujnom vegetacijom - šuma sa visokim drvećem. Primetili smo i _neočekivano_ i bočna strujanja. Pretpostavljamo, da su poreklom od opstrujavanja vazduha oko bočnih strana planine, s obzirom da je cela planina približno u obliku piramide (greben - vrh, nije dugačak). 

Vetar je bio izuzetno slab, međutim, bočno zanošenje se osetilo. Kod uobičajenih sletanja, povećanje jačine vetra (obično pod uglom na osu piste), izaziva ulazak zmaja u "traverznu" (okretanje ose zmaja ka pravcu odakle duva vetar, sto kod dodira može da izazove naginjanje zmaja, a u drastičnim slučajevima i prevrtanje).

Pojava opstrujavanja dodatno otežava i prilaženje, sto svakako treba uzeti u obzir.

4. Rejon: obilaskom Kosmaja i preletom u pravcu istoka, teren postaje sve ravniji (pa su teškoće koje sam predhodno opisao, sve manje izražene). U pravcu istoka je Markovačko jezero (atraktivno za prelet - s`obzirom da je malih dimenzija, nema posebnih opasnosti kod preleta), a dalje na istok, nailazi se na gotovo potpuno ravne površine.

Prema jugoistoku, su varoši Topola i Aranđelovac - prepoznatljivi orjentiri, a ako se nastavi, nailazi se na pl. Rudnik (oko 1000m nadmorske visine). Svi nabrojani objekti su relativno blizu. Potencijalno najpogodniji rejon je u obliku romba, sa stranicama od oko 20-tak km, sto je povoljno za prelet motornim zmajevima. Ne bi trebalo zanemariti ni mogućnost letenja balonom.

5. Bezbednost letenja: treba obavezno uzeti u obzir, da je ovde raskrsnica vazdušnih puteva, pa je neophodno pravilno koordinirati letenje sa instrukcijama nadležne kontrole letenja, radi čega je potrebna kvalitetna priprema i blagovremeno pribavljanje potrebnih odobrenja.

Uz takvu pripremu, nema posebnih opasnosti, jer vrh Kosmaja "podiže" minimum letenja u kontrolisanom vazdušnom prostoru u rejonu, dok jednovremeno može potpuno bezbedno da se leti motornim zmajevima na manjim visinama.

Ipak, treba imati u vidu, da u ovom području cesto prleleću letelice na oko 1500m visine, (helikopteri, sportski avioni) sto dodatno upućuje na korektnu saradnju koordinaciju sa nadležnom kontrolom letenja.

ZAKLJUČAK:

Sve ovo ukazuje, da se od pilota motornog zmaja, za ovo područje, zahteva određeno iskustvo i primena svih elemenata bezbednosti letenja. Navigacija je veoma jednosatvna i sigurna.
Susedni sportski aerodromi su na oko 40km - zapadno - Valjevo, severoistočno - Smederevo, sever-severozapad, Pančevo.
Radi se o rejonu koji pruža izvanredne uslove za doobuku pilota motornih zmajeva i pripremu za takmičenja (uvežbavanje zadataka koji se lete u zoni i u funkciji pripreme za reli pilota motornih zmajeva).

Panoramski letovi mogu da budu veoma atraktivni. 

Uslovi za osnovnu obuku nisu najpovoljniji , mada treba imati u vidu, da su povoljne lokacije na oko 15-tak km istočno od Kosmaja.

Važnost područja i potencijalne mogućnosti:

    Stvaranje uslova za letenje u ovom području, dalo bi dodatni podsticaj i za dalju popularizaciju vazduhoplovstva. 

    Jugozapadno od Beograda sada nema "punktova" koji bi obuhvatili sektor Mladenovac-Topola-Kragujevac-Aranđelovac (jugoistočno) i sektor prema jugoistočnim delovima periferije Beograda, sve do Grocke. 


1. Opcije:

    Postoji mogućnost letenja paraglajdera (650m nadmorske visine vrha Kosmaja, , prilično strme padine), površine pogodne za sletanje (one su nedovoljne za zmajeve, ali su veoma pogodne za paraglajdere).


    Ograničenja: eventualne silazne struje, uz moguću pojavu vrtloženja, pošumljene padine, zahtevaju od pilota paraglajdera primenu odgovarajućih znanja, pripremu i iskustvo u proceni (vetar i strujanja vazduha oko padina).Baloni: 

    Vrh Kosmaja je "prirodna rampa" za poletanje balona - posle kratkog vremena, od poletanja, balon ima 650-700m nadmorske visine (iznad terena koji se u produžetku snižava).


    Ograničenje: vazdušni putevi zahtevaju striktno poštovanje visine (razdvajanje po pravcu nije pouzdano, zbog letnih karakteristika balona) ...što znači, letenje balonom zahteva odličnu koordinaciju sa kontrolom letenja i precizno izvršavanje njihovih instrukcija (prvenstveno po pitanju određivanja visine leta).


    Prihvat balona, kod sletanja, je olakšan, posto se radi o rastresito raspoređenim naseljima, i dobrom mrežom komunikacija (ne toliko po kvalitetu, koliko po gustini).


2. Opšta istorija i razvoj:

- Ovo područje je poznato po komunikacijama, koje su gradili stari Rimljani.

- U podnožju Kosmaja, (selo V. Ivanča), nalaze se ostaci iskopina srednjovekovnih manastira. I danas postoji crkva izgrađena u srednjem veku, na istočnim padinama Kosmaja (na putu prema vrhu Kosmaja iz pravca Sopota).

- U toku II svetskog rata, u ovom rejonu je bio aktivan Kosmajski partizanski odred. U znak sećanja, izgrađen je poznati spomenik na samom vrhu.

- U posleratnom periodu, Mladenovac se razvio u industrijski centar . Prema gradskom području gravitira nekoliko sela - mesnih zajednica. Iz tog razloga, u Mladenovcu postoji nekoliko osnovnih i srednjih škola, izgrađena je sportska hala gde se održavaju mnogobrojni sportski susreti. Postoji i nekoliko fudbalskih i košarkaških timova, što u celini govori, da se radu sa omladinom posvećuje određena pažnja.

    Nažalost, aktuelna ekonomsko-politička situacija nepovoljno utiče na ove aktivnosti. Usmerenost ka vazduhoplovstvu gotovo da ne postoji ne samo zbog aktuelne situacije, već i zbog odsustva kontakta sa vazduhoplovcima, pa bi svaka vazduhoplovna manifestacija bitno uticala na popularizaciju vazduhoplovstva, posebno, među omladinom. 


3. Vazduhoplovna tradicija:


- Kragujevac - naselje aerodrom...

- Topola - spomenik poginulim pilotima iz ovog kraja, u ratu '90 -te (u centru grada, na putu prema Kragujevcu). "Orao" je na postolju, kao da zauvek leti za odbranu mira i slobode. Pored postolja je staza i nekoliko klupa i ploča, pored koje uvek ima svežeg cveća.

- Između Topole i Kragujevca, je s. Rakča, rodno mesto Mihajla Petrovića...(molim Vas, proverite, da nisam pogrešio...).

- s. Stojnik...navodno, za vreme II sv. rata, tu je bio partizanski aerodrom (ovo je ujedno podstrek mladim istoričarima - istraživačima).


4. Mogućnosti smeštaja:

- Hotel Selters, nekoliko motela, veliki broj vikendica.
- Na vrhu Kosmaja se nalazi hotel, fudbalski teren i odmaralište PTT


5. Komunikacije (*zrakasto*, od Kosmaja):

- Barajevo-Beograd,
- Sopot-Beograd - auto-put
- Mladenovac-autoput
- S. Palanka - autoput
- Topola - Kragujevac
- Aranđelovac
- Lazarevac-Valjevo
- Mladenovac - Grocka
- Mladenovac-Smederevo

Napomena: 

    Informacija se dostavlja u cilju informisanja o aktivnostima članova AK PEGAZ -S. Pazova u funkciji popularizacije vazduhoplovstva i letenja motornim zmajevima, kao i radi obaveštavanja nadležnih u Opštini Mladenovac, o mogućnostima cilju popularizacije vazduhoplovstva na području teritorije Mladenovac, prvenstveno za potrebe omladine.

Čeda Bradić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeda Bradić i Vlada Jovanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KORISNI LINKOVI

 

 


PADOBRANI
ZA ULTRALAKE LETELICE

Filip Pavlica 064 3597982
Filip Pavlica, PRVI SRPSKI MAJSTOR ZA MOTORNE ZMAJEVE


Aleksine elise

LETELIŠTE 13. MAJ

TRAFKOVA STRANA
 


- SERVIS ZUC -
IZRADA I SERVIS MOTORNIH ZMAJEVA


ULL letelice
Neša Stokićwww.pilotschool.rs

Aero klub Vihor
 

MARKOV SAJT
 

www.motornizmaj.com
 

AEROKLUB ĆUPRIJA

 

carstvo paraglajdera


UGAŠENI SAJT DRAGANA  UČITELJIA ZA IZRADU DOBRIH SAJTOVA

11080 Zemun
Šilerova 54a
t
el./fax:01188 71 169
www.royalair.org.rs


ZMAJARSKI KLUB
ZMAJ - BUDVA
 

ZMAJARSKI KLUB
R O D E
IZ PRELOGA
ZMAJARSKI KLUB IZ ĐAKOVA


ČEŠKI SAJTPROPELERI PAVLOVIĆ
 


Prvi srpski
AERO TABLOIDForum za konsultacije,
informacije i podršku
za pilote i entuzijaste

 


ZMAJARSKI SAJT
 


ZMAJARSKI SAJT


AGENCIJA ZA KONTROLU LETENJA SRBIJE I CRNE GORE


VAZDUHOPLOVNI SAVEZ S R B I J E


DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA


MUZEJ  VAZDUHOPLOVSTVA
BEOGRAD


LEPE ZMAJARKE
VESNA

 

TANDEM SKOKOVI

 

PADOBRANCI

 

VIRTUALNO LETENJE

 

AVIO SAOBRAĆAJ
UŽIVO

 


Brian Milton


VAZDUHOPLOVNI
VILMOVI

GENERALNO
ZASTUPNIŠTVO
MAĐARSKIH ZMAJEVA I AVIONA

PRESTAVNIŠTVO I SERVIS ROTAX MOTORA I ULL LETELICA


Motori i delovisve za zmajeve
K O D R A
VRNJAČKA BANJA
 

 

 

 

In memoriam