JANUAR 2008 - VIĆENCA

N E Š I N O   P O L A G A N J E

 

Neša je polagao u zimskim uslovima

Polagao je u istom danu za zmaja i avion

Naravno kao i kod nas na aerodromu u Vićenci - Italiji Nešu su bodrili brojni članovi iz aerokluba