USPOMENE SA BEOGRADSKOG SPORTSKOG AERODROMA LISIČIJI JARAK