13. Maj 2007. dodine 

Uz žviždanje padobrana

 

Današnji dan na sportskom aerodromu Lisičiji Jarak protekao

je u znaku padobranstva

 

 

Specijalan avion za dizanje padobranaca

Francuska škola pilotiranja padobranom

Francusko sletanje padobranom

Renata i Peca sa svojim slatkim klincima

Mladi i lepi - naravno vazduhoplovci

Bogovađanski zet navikava sina na boravak u priropdi

 

Srećna padobranska porodica Jabučilo

Ovaj klinja ima samo dvadeset dana a već 6. skokova

naravno zahvaljujući majki padobranki

Jabučilo - poznato ime u svetu padobransva