JARAK

13. Maj 2007. dodine

 

 

Današnji dan na sportskom aerodromu Lisičiji Jarak protekao

je u znaku padobranstva

 

 

 

Specijalan avion za dizanje padobranaca

 

Francuska škola pilotiranja padobranom

Francusko sletanje padobranom

Renata i Peca sa svojim slatkim klincima

 

Mladi i lepi - naravno vazduhoplovci

 

Bogovađanski zet navikava sina na boravak u priropdi

 

 

Srećna padobranska porodica Jabučilo

Ovaj klinja ima samo dvadeset dana a već 6. skokova

naravno zahvaljujući majki padobranki

Jabučilo - poznato ime u svetu padobransva