SLIKA ZA USPOMENU NA NAJVEĆI LUNAPARK U JUGOSLAVIJI

LUNAPARK PREDUZEĆA

  

 

 

PREDUZEĆE ZA PREVOZ  SVIH  VRSTA  TERETA

POSEDUJE VELIKI VOZNI PARK VOZILA RAZLIČITIH NAMENA

 

 

Vlasnik preduzeća

Bata-Zoran Dimitrijević

11194 Beograd, ul. Školska br. 10
e-mail: astrabeograd@sezampro.yu
tel: 063/206-639 tel/fax: 011/2665-483

Pib:101551708   br. racuna: 115-8493-96