FRIEDRICHSHAFEN

Maj 2007. dodine

 

Veliki tradicionalni sajam ULL u Friedrichshafenu posetili su piloti vlaškog aerokluba AIR PEK iz Češljeve Bare

Na ovogodišnjoj izložbi ULL uglavnom su dominirali ultralaki avioni. Zapaženi su samo tri motorna zmaja.

 

Slovenački avion VIRUS - Iva Boskarol

Neša zmajar - Srbija

Rade, mali Neša, Boban i Neša

Domaćinsko upoznavanje švajcarske okoline.

Neša, Boban, Rade, mali Neša

Slika za uspomenu.

Rade Nikolajević sa porodicom i Nesa sa sinom pred ulazak u voz za povratak kući u Italiju.