MILJAN MILIĆ, PILOT MOTORNOG ZMAJA IZVODI KRUŽNO LETENJE OKO SAŠE SA CRVENIM DUGMIĆIMA