NASTAVNIK PADOBRANSTVA  JABUČILO SA PORODICOM - ČLAN PADOBRANSKOG KLUBA NEBESKI DIJAMANTI